Rozmiar czcionki

A- A A+

Kontrast

KONTAKT: 515 471 400   /  515 471 288 / 507 788 331 

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw (luty - sierpień 2021 r.)

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY!!!

Zasady udzielania dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia

O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą:

L.p.

Kod PKD

Nazwa kodu

Maksymalna liczba dotacji, jaką może otrzymać przedsiębiorca

1.       

47.41.Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

2.       

47.42.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

3.       

47.43.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

4.       

47.51.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

5.       

47.52.Z

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

6.       

47.53.Z

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

7.       

47.54.Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

8.       

47.59.Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

9.       

47.64.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

10.   

47.65.Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

11.   

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3

12.   

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3

13.   

47.75.Z

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

14.   

47.77.Z

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

15.   

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

2

16.   

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

2

17.   

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

2

18.   

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

5

19.   

51.10.Z

Transport lotniczy pasażerski

5

20.   

52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

5

21.   

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

5

22.   

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

5

23.   

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

5

24.   

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

5

25.   

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

5

26.   

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

5

27.   

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

5

28.   

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

5

29.   

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

5

30.   

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

5

31.   

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

5

32.   

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

5

33.   

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

5

34.   

74.20.Z

Działalność fotograficzna

5

35.   

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

5

36.   

77.29.Z

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

1

37.   

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

1

38.   

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

5

39.   

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

5

40.   

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

5

41.   

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

5

42.   

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

5

43.   

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

5

44.   

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

5

45.   

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

5

46.   

85.59.A

Nauka języków obcych

5

47.   

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

5

48.   

86.10.Z *

Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

5

49.   

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

5

50.   

86.90.D

Działalność paramedyczna

5

51.   

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

5

52.   

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

5

53.   

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

5

54.   

91.02.Z

Działalność muzeów

4

55.   

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

5

56.   

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

5

57.   

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

5

58.   

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

5

59.   

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

5

60.   

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

5

61.   

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

5

62.   

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

5

63.   

96.02.Z

Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

1

64.   

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

5

65.   

96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

1

*Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie podmioty wykonujące na dzień 31.03.2021 r. działalność oznaczoną kodem 86.10.Z mają prawo do wsparcia w postaci dotacji. Prawo do dotacji, w ramach tego PKD, mają tylko te podmioty, które spełniają warunek dotyczący prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.

  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. Przykładowo, jeśli miesiącem składania wniosku jest maj 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest kwiecień 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów - marzec 2021 r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub marzec 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub luty 2020 r., lub wrzesień 2020 r.
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r. Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

UWAGA!!! Powyższa tabela wskazuje maksymalną liczbę dotacji, jaką może otrzymać przedsiębiorca określonej branży. W tym przypadku liczbę tę określamy sumując wszystkie dotacje, które przedsiębiorca otrzymał dotychczas na podstawie rozporządzeń, czyli od dnia 1 lutego 2021 r. Np. jeśli przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą o przeważającym kodzie PKD 74.20.Z złożył wnioski w lutym, marcu i kwietniu 2021 r. to z dotacji będzie mógł skorzystać jeszcze dwa razy np. w maju i czerwcu 2021 r. lub w innych miesiącach(lipcu lub sierpniu – do 31.08.2021 r.) w których będzie spełniał warunki do przyznania dotacji.

Szczegółowe informacje oraz wniosek dostępne będą są również na stronie www.radomsko.praca.gov.pl

Wniosek należy złożyć poprzez platformę www.praca.gov.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszelkie informacje dotyczące w/w wsparcia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 dzwoniąc pod jeden z numerów:

  • 515 471 400
  • 507 788 331
  • 515 471 288

Pytania można kierować również w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowo informacje będą udzielane u naszych partnerów w Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Radomsku i Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku oraz w Filii PUP w Przedborzu.

Ponadto wszystkie informacje nt. działań Urzędu związanych z realizacją dotacji dostępne są: