Biznes i finanse

Co to jest wynagrodzenie brutto? Definicja i obliczenia

W liście płac wynagrodzenie brutto jest punktem wyjścia dla wszystkich świadczeń pracowniczych. Płace brutto mogą wpływać na podatki i potrącenia, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak one działają w odniesieniu do wynagrodzenia godzinowego lub rocznego. W tym artykule omówimy płace brutto, formuły pracownicze i godzinowe oraz jak je rozumieć z perspektywy zarządzania.

Co to jest wynagrodzenie brutto?

Wynagrodzenie brutto to całkowita kwota, jaką pracownik zarabia przed opodatkowaniem i innymi potrąceniami z listy płac. Wysokość zarobków zależy od statusu zatrudnienia oraz stawki wynagrodzenia ustalonej przez pracodawcę. Jeśli jesteś pracownikiem, Twoje roczne wynagrodzenie jest wynagrodzeniem brutto. Pracownik godzinowy może obliczyć wynagrodzenie brutto, mnożąc liczbę przepracowanych godzin przez stawkę godzinową.

Wynagrodzenie brutto można znaleźć na odcinku wypłaty. To musi być największa liczba. Możesz również zobaczyć podatki i potrącenia potrącone z wypłaty, aby zobaczyć różnicę między wynagrodzeniem brutto a listą płac.

Płace brutto a wynagrodzenie W-2
Mogą wystąpić różnice przy porównywaniu wynagrodzenia brutto z W-2. Formularz W-2 pokaże Twoje całkowite wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu, ale kwoty mogą nadal wymagać odliczenia. Wynika to z faktu, że niektóre odliczenia przed opodatkowaniem nie są uważane za dochód podlegający opodatkowaniu. Składki na plany emerytalne i składki medyczne mogą wpływać na wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu.

 

Płace brutto w porównaniu z płacami

Wynagrodzenie z Ubezpieczeń Społecznych dla podatku FICA od twojego W-2 może różnić się od twojego całkowitego wynagrodzenia. Potrącenia, które mogą mieć wpływ na wynagrodzenie FICA, obejmują zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie i niepełnosprawność sponsorowaną przez pracodawcę.

Różnica między wynagrodzeniem brutto a wynagrodzeniem netto
Zarówno wynagrodzenie brutto, jak i netto uwzględniają Twoje zarobki za czas spędzony w pracy. Główna różnica między brutto a netto polega na tym, kiedy dokonuje się potrąceń. Odliczenia od wynagrodzeń obejmują federalny, stanowy i lokalny podatek dochodowy. Odliczenia pozapodatkowe obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne, grzywny i składki na IRA.

Wynagrodzenie brutto to kwota, którą jesteś winien przed opodatkowaniem i innymi potrąceniami. To nie jest kwota, którą otrzymujesz. Do obliczenia wynagrodzenia netto należy użyć wynagrodzenia brutto. Płace netto są tym, co zabierasz do domu po wszystkich potrąceniach. To jest kwota, którą otrzymujesz.

Jak obliczyć wynagrodzenie brutto

Sposób obliczania wynagrodzenia brutto zależy od tego, czy jesteś pracownikiem godzinowym, czy pracownikiem. Liderzy małych firm skorzystają z tej wiedzy przy określaniu, co powinni robić Twoi pracownicy. W przypadku pracowników możesz śledzić, ile powinieneś otrzymać z dochodu brutto.

Oto jak obliczyć wynagrodzenie brutto, jeśli pracujesz na stawkę godzinową lub jako pracownik:

Np. 17 brutto ile to netto, od kwoty 17 zł, należy odliczyć należne składki i podatki. Wtedy wyjdzie kwota netto.

Podobnie jak chcemy policzyć 20 zł brutto ile to netto, zasady obliczania są takie same.

Możliwość komentowania Co to jest wynagrodzenie brutto? Definicja i obliczenia została wyłączona