Rozmiar czcionki

A- A A+

Kontrast

KONTAKT: 44 683 73 54 do 56, -58, -62

Parlament zakończył prace nad tarczą branżową, teraz trafi ona do podpisu prezydenta

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacja w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku, za co wszystkie gminy otrzymają rekompensatę – to główne rozwiązania – przygotowanego m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej. Po przegłosowaniu w środę przez Sejm senackich poprawek, parlament zakończył nad nią prace i tarcza branżowa będzie przesłana do podpisu prezydenta. 

Przepisy te pomogą firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa. W tym: gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, turystycznej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej, edukacyjnej, transportowej i pralniczej. 

 

Kontynuujemy nabory wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje o kontynuacji naboru wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Tarczy antykryzysowej.

Bezterminowo (do odwołania naboru) będziemy przyjmować wnioski o:

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

 Przyznane wsparcie może wynosić:

- maksymalnie 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika – w przypadku mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych;

- maksymalnie 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie w przypadku samozatrudnionych.

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wniosek z jego integralnymi elementami wraz z Umową będzie można złożyć do dnia 9 lipca 2020 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Wniosek można również wrzucić do skrzynki umieszczonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2) lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jeżeli wniosek jest składany w wersji papierowej, należy dołączyć dwa podpisane egzemplarze umowy. Urząd będzie rozpatrywał wnioski zgodnie z datą wpływu, jednocześnie wszystkie wnioski nadane przed dniem 10 lipca 2020 r. będą zaliczane jako złożone w terminie.

Przed złożeniem wniosku należy się upewnić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone, czy wszystkie pola zostały uzupełnione oraz czy zawiera on wszystkie podpisy.

Przypominamy, że trwa również nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.
W dniu 14 maja b.r. uchwalona została ustawa, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Aby móc się ubiegać o pożyczkę, mikroprzedsiębiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą przed 1 kwietnia  2020 roku.
O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników (osoby samozatrudnione). Nabór wniosków jest bezterminowy.

------------------------------------------------------------------------

Wszelkie informacje dotyczące wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 dzwoniąc pod jeden z numerów:

- 515 471 400

- 515 471 288

- 601 286 315

- 603 529 015

- 515 471 361

- dla biur rachunkowych - 533 446 690

Dodatkowo informacje są udzielane u naszych partnerów w Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Radomsku i Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku oraz w Filii PUP w Przedborzu.

Pytania można kierować również w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto wszystkie informacje nt. działań Urzędu związanych z realizacją Tarczy antykryzysowej oraz potrzebne dokumenty do pobrania dostępne są:

II i III nabór wniosków o dofinansowania w ramach Tarczy antykryzysowej

Ogłaszamy drugi nabór wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Tarczy antykryzysowej.

Od 30 kwietnia do 14 maja 2020 roku oraz dalej od 15 do 28 maja 2020 roku będziemy przyjmować wnioski o:

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym (w przypadku samozatrudnionych, mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw) lub spadku przychodów z działalności statutowej ( w przypadku organizacji pozarządowych).

 Przyznane wsparcie może wynosić:

- maksymalnie 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych;

- maksymalnie 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie w przypadku samozatrudnionych.

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wniosek z jego integralnymi elementami wraz z Umową będzie można złożyć od 30 kwietnia do 14 maja 2020 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Wniosek można również wrzucić do skrzynki umieszczonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2) lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jeżeli wniosek jest składany w wersji papierowej, należy dołączyć dwa podpisane egzemplarze umowy. Urząd będzie rozpatrywał wnioski zgodnie z datą wpływu, jednocześnie wszystkie wnioski nadane przed dniem 15 maja 2020 r. będą zaliczane jako złożone w terminie.

Przed złożeniem wniosku należy się upewnić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone, czy wszystkie pola zostały uzupełnione oraz czy zawiera on wszystkie podpisy.

UWAGA WAŻNE!!!

Przypominamy Przedsiębiorcom, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne, że dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową (…) oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przykład:

Jeżeli złożyłeś wniosek w kwietniu 2020 r. - dofinansowanie przysługuje od miesiąca kwietnia. W związku z tym na początku maja powinieneś jak najszybciej dostarczyć do Urzędu:

 • Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do umowy oraz
 • Wykaz pracowników – Załącznik nr 2 do Wniosku

według stanu na ostatni dzień kwietnia 2020 r.

Jeżeli wnioskowałeś o przyznanie dofinansowanie na okres 3 miesięcy w/w dokumenty powinieneś złożyć również na początku czerwca (za maj) oraz na początku lipca (za czerwiec). Im szybciej to zrobisz, tym szybciej będziemy mogli wypłacić Ci kolejną transzę dofinansowania.

Nabór wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców również dla firm niezatrudniających pracowników - nabór bezterminowy

W związku ze zmianą ustawy z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, rozszerzamy nabór wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

 Od 20 kwietnia 2020 r. o pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

 Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców jest to wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki to 5 tys. zł. Udzielana będzie jednorazowo i jest możliwe jej umorzenie.

 Wnioski o pożyczkę można składać do odwołania naboru (nabór bezterminowy) w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Wniosek można również wrzucić do skrzynki umieszczonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2) lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Urząd będzie rozpatrywał wnioski zgodnie z datą wpływu, jednocześnie wszystkie wnioski nadane przed dniem 1 maja 2020 r. będą zaliczane jako złożone w terminie.

WAŻNE: od 20 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe wzory wniosków o udzielenie pożyczki.

UWAGA: informujemy, że w związku z dużą liczbą wniosków, w pierwszej kolejności będziemy rozpatrywali wnioski kompletne (wypełnione w sposób prawidłowy, podpisane, zawierające wszystkie potrzebne załączniki). Wnioski wymagające uzupełnienia będą rozpatrywane w drugiej kolejności.

Przypominamy, że wraz z wnioskiem należy złożyć umowę (w przypadku wniosków składanych w wersji papierowej należy dołączyć podpisane dwa egzemplarze umowy) oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiący Załącznik nr 1 do wniosku.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Przedłużamy nabór wniosków o mikropożyczkę

Informujemy, że przedłużamy nabór wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców. Wnioski będą przyjmowane bezterminowo, do odwołania naboru.

Przypominamy, że po zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, z pożyczki mogą skorzystać:

 1. mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników orazosiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
 2. od 20 kwietnia 2020 r. o pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Przypominamy, że wraz z wnioskiem należy złożyć:

- umowę (w przypadku wniosków składanych w wersji papierowej należy dołączyć podpisane dwa egzemplarze umowy) oraz

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiący Załącznik nr 1 do wniosku,

- pełnomocnictwo, jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika.

Przed złożeniem wniosku należy się upewnić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone, czy wszystkie pola zostały uzupełnione oraz czy zawiera on wszystkie podpisy.

WAŻNE: od 20 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe wzory wniosków o udzielenie pożyczki.

UWAGA: informujemy, że w związku z dużą liczbą wniosków, w pierwszej kolejności będziemy rozpatrywali wnioski kompletne (wypełnione w sposób prawidłowy, podpisane, zawierające wszystkie potrzebne załączniki). Wnioski wymagające uzupełnienia będą rozpatrywane w drugiej kolejności. Informujemy również, że okres oczekiwania na wypłatę pożyczki może w związku z tym ulec wydłużeniu. Prosimy o cierpliwość.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Formy pomocy

Kolejne nabory wniosków na wsparcie w ramach Tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza kolejne nabory wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Tarczy antykryzysowej.

Od 15 do 29 kwietnia 2020 roku będziemy przyjmować wnioski o:

 • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,
 • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym (w przypadku samozatrudnionych, mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw) lub spadku przychodów z działalności statutowej ( w przypadku organizacji pozarządowych).

 Przyznane wsparcie może wynosić:

 • maksymalnie 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych;
 • maksymalnie 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie w przypadku samozatrudnionych.

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wniosek z jego integralnymi elementami wraz z umową będzie można złożyć od 15 do 29 kwietnia 2020 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Wniosek można również wrzucić do skrzynki umieszczonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2) lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Urząd będzie rozpatrywał wnioski zgodnie z datą wpływu, jednocześnie wszystkie wnioski nadane przed dniem 30 kwietnia 2020 r. będą zaliczane jako złożone w terminie.

Szczegóły znajdują się w zakładce Formy pomocy

 

Krótki raport o pożyczce

Od 2 kwietnia 2020 r. przyjmujemy wnioski o udzielenie pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Kilka danych statystycznych - na dzień 7 kwietnia 2020 r.

 • złożonych zostało 320 wniosków,
 • zrealizowano 48 wniosków,
 • wypłacono kwotę 240 000 zł.

W złożonych wnioskach zdarzają się błędy, najczęściej są to:

 • brak załączonych do wniosku o pożyczkę umów,
 • w przypadku wniosków składanych w wersji papierowej - brak podpisów na umowach, na klauzuli informacyjnej,
 • dane we wniosku niezgodne z wpisem do ewidencji,
 • niepełne dane dotyczace firmy.

W każdym przypadku Wnioskodawcy są informowani o ewentualnych brakach i proszeni o uzupełnienie.

UWAGA!!! Prosimy, aby przed złożeniem dokładnie przeczytać dane zawarte we wniosku i upewnić się czy złożone zostały wszystkie potrzebne podpisy oraz czy dołączono wymagane załączniki.

O JAKĄ POMOC W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ MOŻESZ STARAĆ SIĘ W WUP, PUP I ZUS?

Tarcza antykryzysowa, to pakiet form wsparcia stworzony w celu ochrony miejsc pracy, zmniejszenia obciążeń finansowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej.

O wybraną formę wsparcia można ubiegać się w Powiatowych Urzędach Pracy, Wojewódzkich Urzędach Pracy lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ze względu na stan epidemii urzędy nie prowadzą obsługi bezpośredniej interesantów, wnioski można złożyć:

 • on-line przez stronę www.praca.gov.pl (PUP i WUP) lub przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) na stronie www.zus.pl,
 • za pośrednictwem poczty,
 • w wyznaczonych skrzynkach na dokumenty.

Przed złożeniem dokumentu upewnij się czy urząd akceptuje wybrany sposób jego złożenia!

Powiatowy Urząd Pracy

Do Powiatowego Urzędu Pracy składane są wnioski o:

 • jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców,
 • dofinansowanie przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracownika w przypadku spadku obrotów gospodarczych,
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne u mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku spadków obrotów gospodarczych.

Wojewódzki Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy przyjmuje wnioski przedsiębiorców o ochronę miejsc pracy obejmujące dofinansowanie do wynagrodzeń z tytułu przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-z-funduszu-gwarantowanych-swiadczen-pracowniczych--najwazniejsze-pytania-i-odpowiedzi

Zakad Ubezpieczeń Społecznych

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można ubiegać się o:

 • zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,
 • świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),
 • świadczenie postojowe dla samozatrudnionych,
 • ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych form wsparcia znaleźć można bezpośrednio na stronach internetowych:

Warto przeczytać również:

Dodatek solidarnościowy:

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW – NABÓR WNIOSKÓW

Jako pierwsza forma wsparcia realizowana będzie pożyczka dla mikroprzedsiębiorców. Jest to wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki to 5 tys. zł. Udzielana będzie jednorazowo i jest możliwe jej umorzenie.

 

Wnioski wraz z umowami będzie można składać od 2 do 16 kwietnia 2020 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Wniosek z umową można również wrzucić do skrzynki umieszczonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2) lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Urząd będzie rozpatrywał wnioski zgodnie z datą wpływu, jednocześnie wszystkie wnioski nadane przed dniem 17 kwietnia 2020 r. będą zaliczane jako złożone w terminie.

Wszystkie informacje nt. działań Urzędu związanych z realizacją pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w ramach Tarczy antykryzysowej oraz potrzebne dokumenty do pobrania dostępne są:

O pozostałych formach wsparcia realizowanych w ramach Tarczy antykryzysowej będziemy informować na bieżąco.

1.

Niskooprocentowana pożyczka

niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw.
Maksymalnie 5000 zł z możliwością umorzenia.

 nabór wniosków od 2 do 16 kwietnia 2020 roku

Czytaj więcej

2.

Dofinansowanie

dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności (samozatrudnieni)

 nabór wniosków zostanie ogłoszony w ciągu kilku najbliższych dniCzytaj więcej

3.

Dofinansowanie

dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (mikroprzedsiębiorcy, małe oraz średnie firmy)

 nabór wniosków zostanie ogłoszony w ciągu kilku najbliższych dni

Czytaj więcej

Inne wsparcie

O JAKĄ POMOC W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ MOŻESZ STARAĆ SIĘ W WUP, PUP I ZUS?

Czytaj więcej